මැසි ෆර්ගියුසන් 35 X

isuru prasanga විසින් විකිණිමට27 සැප් 2:37 පවමීගමුව, ගම්පහ

රු. 450,000

මැසි ෆර්ගියුසන් 35 x ටැක්ටරය ටේලරය සහ කොකු නගුල


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
වාහන වර්ගය:
ට්‍රැක්ටරය
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0728776466

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න