මැහුම් පන්ති

Vijitha Kulasekara විසින් විකිණිමට31 ඔක් 5:14 පවකඳාන, ගම්පහ

රු 21,000

ඩිලේකා මනෝරි විසින් මෙහෙයවන
මාස තුනක සාරි හැට්ට පාඨ මාලාව
කාන්තා හා ළමා ඇඳුම් පාඨ මාලාව
වෙල්බෝන් මංගල ඇඳුම් පාඨ මාලාව
(ඔබ නිවසේදී හෝ අප නිවසට පැමිණ ටේලරින් ක්‍රමයට හැදෑරිය හැක) වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න
අයකිරිම 21000


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0713234230
 • 0711290175

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්