මාතලේ උකුවෙල වල්පොල පිහිටි ඉඩම්

Plastic Molds (Pvt) Ltd විසින් විකිණිමට30 සැප් 2:22 පවඋකුවෙල, මාතලේ

රු 80,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


නිවසක් සඳහා සුදුසු
මාතලේ උකුවෙල වල්පොල (katudeniya) පිහිටි ඉඩම්
(පාසල අසල සහ සුදු ගඟ අසල)


ලිපිනය:
Land for sale in Ukuwela
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
80.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0112980556
 • 0714143657
 • 0112980778
 • 0718330068

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්