මාස 3 න් ජපන් යන්න එන්න

Dream World Japan Lanka සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට14 සැප් 8:29 පෙරවරුගම්පහ, ගම්පහ

රු 17,500

ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපණය ලබමින් අර්ධ කාලීන රැකියාවක රැකියාවක නිරත වීමට ඔබ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින්නෙක්ද?

අපගේ නව අධ්‍යාණ කාල වකවානුව වන්නේ

2017 April intake

ඒ සඳහා ඇතුලත් වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් හට අදම අප අමතා අයදුමි පත භාරදිය හැක.

අප ආයතනය නියෝජනය කරන පාසැල් පහත සදහන් නගර වල පිහිටා ඇත.
🔴Tokyo,🔵Chiba,
🔴Shizuoka.🔵Nagoya,
🔴Gifu,🔵Osaka,
🔴Fukuoka,🔵Saga,
🔴Kobe,🔵Okinawa.

අයදුමි කරන අතර තුරදී අපගේ ජපන් භෂා පුහුණු පාඨමාලාවකට සහභාගි වී ඔබගේ ජපන් දැනුම වර්ධනය කර ගත හැක.

සුදුසුකමි:
+ වයස 19- 30 අතර වීම
+ වසර 13 ක පාසැල් අධ්‍යාපණය ( උ: පෙළ දක්වා)
+ ජපන් භාෂා පුහුණුව පැය 150 සමිපුර්ණ කර තිබීම.
+ NAT N5, JLPT N-5 සමත් සිසුන් සඳහා 6 මසක පාසැල් ගාස්තු ගෙවා ඇතුලත් විය හැක.
🔴🇯🇵සැ:යු: මෙම පහසුකම ඔබට ලබා ගත හැකි වනුයේ වසර 15 ක් පුරා මෙම ක්‍ෂේතයේ රැදී සිටි අප වෙතින් පමණි.

ඔබගේ සියලු ගැටලු සඳහා අපගේ ජපානයේ ඇති කාර්යාලය තුලින් විසදුමි ලබා ගත හැක.

අදම අප අමතා ඔබගේ ස්ඨානය වෙන්කර ගන්න.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0334545038
 • 0777778478

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Dream World Japan Lanka වෙතින් තවත් දැන්වීම්