මාලු ටැංකිය (අඩි 2 1/2)

Nipuna විසින් විකිණිමට16 නොවැ 11:21 පෙරවරුගාල්ල, ගාල්ල

රු 6,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


අඩි 2 1/2 මාලු ටැංකියක් විකිණීමට.. ස්ටෑන්ඩ් එක, ටැංකි වහල, ඩබල් පම්ප් මෝටරය, ෆිල්ටර් දෙක, ඇතුලත ආලෝක කරන උපාංග, පතුල ආවරණය කරන ගල්, ඇතුළු සියලුම උපාංග සමග...

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0758413536

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න