මාලබේ පර්චස් 8 ක ඉඩමක් ව්කිනීමට

Sampath විසින් විකිණිමට21 ඔක් 11:38 පෙරවරුමාලබේ, කොළඹ

රු 380,000

පර්චස් එක 380000රු බෑගින් අවුරුදු කිපයකට පේර ලොන් එකක් අනුමත වි ඈත


ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
8.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0771493792

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්