මාලබේ නගරාසන්න නේවාසික බිම්කොටසක්

M.H. තිලකරත්න විසින් විකිණිමට 5 සැප් 3:11 පවමාලබේ, කොළඹ

රු 6,000,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


මාලබේ නගරයට 1.5km යි.
මායිම් තාප්ප යොදා ඇත.
කොන්ක්‍රීට් යෙදු පිවිසුම් මාර්ගය.
නිරඋල් ඔප්පු.
අතුරුගිරිය අධිවේගී පිවිසුමට 3km යි.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
1098/2C, POTHUARAWA ROAD, THALANGAMA, NORTH, MALABE
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712252597

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්