මාගන්දන ගල්බොක් පාරෙන් පදිංචියට ඉඩමක්

sumith විසින් විකිණිමට18 නොවැ 12:35 පවමොනරාගල, මොණරාගල

රු 1,600,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


මඩුල්ල ප්‍රාදේශී සභාව, මඩුල්ල ප්‍රාදේශී ලේකම් කාර්යාලය, පොළ භූමිය, පාසල, දඹගල්ල පොලීසිය, යන ස්ථානයන්ට කිලෝමීටරයක් දුරින්, මාගන්දන ගල්බොක්ක පාරේ පර්චස් 102 පර්චස රු.17000/= සිට ඉක්මණින් විකිණීමට.


ලිපිනය:
ගල්බොක්ක පාර, මාගන්දන
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
102.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0715473458
 • 0772094709
 • 0767194709

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න