ලයන් පොමනේරියන් බල්ල

madushanka විසින් විකිණිමට 2 සැප් 9:38 පෙරවරුවැලිගම, මාතර

රු 30,000

ගිවිසගත හැකි මිල


ලයන් පොමනේරියන් වර්ගයේ පිරිමි සතේකු සහ පැටවූ ලැබීමට ඇති ගැහැණු සතේකු විකිණීමටඇත මස 06 පැටවකුද විකිණීමටඇත


සත්ව වර්ගය:
බල්ලන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777953479

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න