ලොරියක් අවශ්‍යයයි

danushka විසින් අවශ්‍යව ඇත 5 නොවැ 7:02 පවඉබ්බාගමුව, කුරුණෑගල


හොද තත්වයේ නිසාන් හෝ ටොයෝටා ලොරියක් අවශ්‍යයයි..ලක්ශ 5 ක් අතට දී ඉතිරිය ෆිනෑස් ක්‍රමයට කැමතී..


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
  • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
  • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

  • අසාමාන්‍ය මිල
    -අමතර ගෙවීම
    අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
    -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න