ලොරි රථ අවශ්‍යව ඇත

duminda විසින් අවශ්‍යව ඇත 8 නොවැ 3:41 පවකැලණිය, ගම්පහ


දිවයිනේ ප්‍රමුඛපෙලේ බෙදාහැරීමේ ආයතනයක් සදහා 14.5/අඩි16.5/අඩි20 යන ලොරිරථ අවශ්‍යව ඇත.
Pramuka pele bedaherime ayatanayak sadaha Dimo Batta, 14.5/ 16.5 / 20 yana lorry awasyawa etha.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0711535842

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්