ළමා කෙටි කතා සහ කවි

Piyasena Munasinghe විසින් විකිණිමට 6 ඔක් 10:42 පෙරවරුබත්තරමුල්ල, කොළඹ

රු 575

ගිවිස ගත හැකි මිල


Children Short Stories And Poems

ජනාධිපති සම්මානලාභී විශ්‍රාමලත් ගුරැ මහත්මියක විසින රචිත පොත් 3 විකිණීමට. පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිය.

1. ගෙදර අවුරැදු - සිංහල අවුරැදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සහ ඒ හා බැඳි සංස්කෘතිමය වටිනාකම පිළිබඳ සරල බසින් රචිත කතාවකි (රැ 200.00)

2. සැබෑ වූ සිහිනය - උත්සාහවන්ත දරැවකු පිළිබඳ කතාවකි (රැ 200.00)

3. ටිකිරි සිනා - කුඩා දරැවකුගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ සරල සහ අලංකාර කවි පෙලකි (රැ 175.00)

ඔබට මෙම පොත් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් හෝ විකිණීමට අවශ්‍ය නම් අමතන්න

කුමාරි රාජපක්ෂ


අන්දම:
අලුත්
භාණ්ඩ වර්ගය:
පොත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0722702384

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න