ලිපිකරු (කාන්තා)

VDR Company සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත 1 දෙසැ 9:25 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

කුරුණෑගල අවටින් ලිපිකාරිණියන් අවශ්‍යයි

# තනතුර : ලිපිකරු (කාන්තා)
========

අප කුරුණෑගල පුද්ගලික සමාගම සදහා ලිපිකාරිණියන් ඉක්මණින් අවශ්‍යය වී ඇත.

# සුදුසුකම් :

සා (පෙළ) හා උ (පෙළ)
චතුර කතිකත්වය ඇත්නම් සා (පෙළ) අසමත් අය ගැනද සලකා බැලේ
වැඩ කල යුතු කාලය උදේ 8.30 සවස 4.30

# ප්‍රතිලාභ :

EPF - ETF
වැටුප 18000-20000 අතර
මාස 3කින් පසු වැටුප් වැඩිවීමක්
ඉරිදා පෝය සහ රජයේ නිවාඩු ලැබේ

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂන මෙම සතියේ සෑම දිනකම උදේ 9.00 සිට සවස 3.00 දක්වා පහත ලිපිනයේ සදහන් අප ආයතනයේ පැවැත්වේ.

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


වැටුප:
රු 20,000 මසකට
කර්මාන්ත:
කාර්යාලීය පරිපාලන, ලේකම් සහ පිළිගැනීමේ නිළධාරී
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0757425425

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
VDR Company

Jobs for you


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න