ලිපිකාරීනී

Sell Fast | Horana | Star Ad Creation සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත19 ඔක් 4:54 පවහොරණ, කළුතර

# තනතුර : ලිපිකාරීනී
===============

කැලැන්ඩර්, බිල්පොත් ගැදර් කිරිමට, අංක ගැසීමට පුහුණු වී සේවය කිරීමට හෝ හැකියාව ඇති අය සඳහා ඇබෑර්තු ඇත.

# සුදුසුකම්

අවු. 18 - 35 අතර මනා පෙනුමකින් යුතු ක්‍රියාශීලී අය අවශ්‍යයි.
ඉංග්‍රීසි දැනුම හා පරිගණක ග්‍රැෆික් ඩිසයිනිං විශේෂ සුදුසුකමක් වනු ඇත.
හොරණ ප්‍රදේශයෙන් පිටත අය සඳහා නවාතැන් පහසුකම් සපයනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

අත් අකුරින් ලියන ලද ඡායාරූපයක් සහිත ඉල්ලුම් පත්‍රයකින්, තමා බලාපොරොත්තු වන වැටුප සමඟ යොමු කරන්න. දක්ෂතාවය, හැකියාව හා කැපවීම මත රු.15,000ත් 35,000ත් අතර ඉහල වැටුප් තල වල ඉක්මණින් පිහිටුවනු ලැබේ.

දින 14 ක් ඇතුළත අයදුම් කරන්න.

අධ්‍යක්ෂ,
ගෝල් ප්‍රින්ටර්ස් පුද්ගලික සමාගම,
අංක 41, සුදේරිස් සිල්වා මාවත,
හොරණ.


වැටුප:
රු 15,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
කාර්යාලීය පරිපාලන, ලේකම් සහ පිළිගැනීමේ නිළධාරී
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0776089450

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in Horana


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න