ලෙෂර්වල්ඩ් අසල කලුඅග්ගල ඉඩම

jayantha විසින් විකිණිමට12 සැප් 10:48 පෙරවරුඅවිස්සාවේල්ල, කොළඹ

රු 245,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


අවිස්සාවෙල්ල-කොළඹ මර්ගය අසල ලෙෂර්වල්ඩ් අයතනය අසලින් පචස් 53 ඉඩම 20 ලෙස හෝ 10 කොටස් 2 කට විකුණනු ලබේ. වැඩිම ඉල්ලුම් කරුට විකුණනු ලැබේ. වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න!!! (පචස් 53ම විකිණීම ඉල්ලුම අනුව සලකා බලනු ලබයි....)පචස් 1= Rs.245000


ලිපිනය:
sudduwalla,kalluaggala.
ඉඩම් වර්ගය:
වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
53.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0725623258

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්