ලෙදර් බැට්

sheshan විසින් විකිණිමට30 ඔක් 10:50 පවමීගමුව, ගම්පහ

රු 6,000

ගිවිසගත හැකි මිල


අ.ව් 1 පරනයි.ජාතිය=රිබොක්.rs 8500ගත්තෙ,rs6000 විකුනනවා.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
උපකරණ වර්ගය:
ක්‍රිකට්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0766428833
 • 0754474649

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න