LAPTOP මගින් වාදනයට GB 100 ක TONES

h.m.studiokaduwela විසින් විකිණිමට 1 දෙසැ 10:28 පවහෝමාගම, කොළඹ

රු 6,000

LAPTOP මගින් වාදනයට GB 100 ක TONES

ONE MANE , FULL BAND , 3 PEACE සංගීත කණ්ඩායම් හී KEAY BOARD හෝ OCTAPAD වාදනයේ නිරත ඔබට....,GB 100 ක TONES PACK එකක්
----------------------------------------------------------------

මෙම සියල්ලම KONTAKT LIBRARYS ලෙස මා සකස් කර ඇති නිසා වාදනයේදී ඔබේ LAPTOP පරිඝණකයේ හිරවීමක් ඇතිවන්නේ නැත...KONTAKT මගින් පමණක් වාදනයේදී TONES ඉතා පැහැදිිලි ලෙස වාදනය කල හැක ...
FL STUDIO මගින් වාදනයට ප්‍රිය කරනා ඔබටද KONTAKT TONES සහ VST TONES ලබාදිය හැක ...

මෙම SOFTWEAR 2 හරහාම වාදනය කිරීමට කැමති ඔබටද අවශ්‍ය ආකාරයට KONTAKT TONES සහ
VST TONES ලබාදිය හැක ...

නවතම තාක්ෂණයට අනුව ඔබටත් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායම් හි ඕගන් වාදන ශිල්පීන් සහ
ලෝකයේ ජනප්‍රිය සංගීත කණ්ඩායම් හි ඕගන් වාදන ශිල්පීන්
භාවිතා කරන්නාවූ අලංකාර TONES සියල්ලම ලබාදිය හැක....

1 - මේ සදහා ඔබ සතුව LAPTOP පරිඝණකයක් තිබීම ප්‍රමාණවත්ය..

2 - මේ සදහා අවශ්‍ය වන්නාවූ SOFTWEARS සියල්ල අප ඔබට ලබා දෙන්නෙමු .. තවද මෙම SOFTWEARS
මගින් TONES සියල්ලම ඔබේ ප්‍රසංගයන් සදහා වාදනයේදී යොදා ගන්නා අයුරු පිලිබදව සවිස්තර
තාක්ෂණික දැනුම අප ඔබට ලබා දෙන්නෙමු..

* - ඔබට අවශ්‍ය කරන්නාවූ සියළුම TONS ඔබේ කැමැත්ත පරිදි ඔබට ලබා දිය හැක..

* - පැමිණිමට අපහසු දුර බැහැර හෝ විදේශයන්හි වාසය කරනා අය සදහා මෙම SOFTWEARS සහ
SAMPLES AND TONS ඔබේ පරිඝණකය වෙත දමාගන්නා ආකාරය සිංහල බසින් පියවරෙන් පියවරට
ඇතුලත් කල වීඩියෝ පාඩමක්ද මෙයට ඇතුලත් කර ඇත..එම නිසා අපහසුවකින් තොරව ඔබටම ඔබේ
රුචිකත්වය මත මෙම TONS දමා ගත හැක..

8 - මෙහි අඩංගු පාඩම් --

* - SOFTWEARS නිවැරදි ලෙස INSTALL කරගන්නා අන්දම.
* - KONTAKT නිවැරදි ලෙස INSTALL කරගන්නා අන්දම.
* - midi setings - audio setings සාදා ගන්නා අයුරු ..
* - MIDI CABLE ය නිවැරදිව සම්භනධ කරගන්නා අයුරු ...
* - ඔබේ සතුව orginal midi cable යක් නොමැති කම නිසා වෙනත් cables භාවිතයේදී වාදනයේදී
ඇතිවන්නාවූ සුළු ප්‍රමාදයන් නැති කරගන්නා අන්දම..
* - vst plugins නිවැරදි ලෙස INSTALL කරගන්නා අන්දම සහ ඒවා ඔබේ SOFTWEARS හරහා වාදනයට
යොදාගන්නා අන්දම ..
* - INDIAN SOFTWEARS මගින් INDIAN - SITHAR, ISRAJ,BANJO,SNTHOOR,SAROD,
THAMPURA ,HARMONIAM,VEENA වැනි භාණ්ඩ 25 ක පමණ ORGINAL හඩ ඔබේ රුචිකත්වය
මත යොදාගන්නා අයුරු...
* - SAMPLES AND TONS සියල්ල ඔබේ ඕගනයට නිවැරදිව යොදාගන්නා අයුරු සහ
* - මේ සියල්ල වාදනයේදී නිවැරදිව යොදා ගන්නා අයුරු පියවරෙන් පියවර ඇතුලත් කර ඇත..

( ඔබ සහභාගි වන්නාවූ ප්‍රසංගය සදහා ඔබ ඔබේ LAPTOP පරිඝණකය සහ usb cabale එක පමණක්
රැගෙනයාම ප්‍රමාණවත්ය., ඔබ කුමන ඕගනයක් භාවිත කලද එවිට ඔබට ඔබේ SAMPLES AND TONS
මගින් වාදනය ඉදිරිපත් කල හැක....

නිවැරදි දැනුමක් නොමැති පුද්ගලයින් අඩු මුදලට ලබා දෙන්නාවූ TONES AND VST වලට රැවටී ඔබේ මුදල් අපතේ නොයවා ගන්න ..TONES COLOR කරගන්නා අයුරු පිලිබදව ඔබ දැනුවත් වීම අත්‍යාවශ්‍යය ...ඔබට අවශ්‍ය සියළුම TONES ඔබට අප අායතනය වෙත පැමිණ පරීකෂාකර බලා නිවැරදි තාකෂණයෙන් ඔබ දැනුවත් වී දමා ගත හැක ...

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න-

HESHAN MUSIC STUDIO - KADUWELA


අන්දම:
අලුත්
උපකරණ වර්ගය:
Sheet Music
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න
 • ikman විසින් අදාළ භාණ්ඩය ගෙනවිත් භාරදෙනු ඇත.

 • ඔබ තෘප්තිමත් නම් පමණක් මුදල් ගෙවිය හැක.

ගැටලුවක් තිබෙනවාද?
0713990070
0774844685
0766678324
0726988724

 

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

Buy Now යනු මේ භාණ්ඩය මිලදීගැනීමට ඇති සුරක්ෂිතම ක්‍රමයයි.
 • නාඳුනන අය හමුවීමට යාමට අවශ්‍ය නොවේ
 • සොරකම්, වංචාවලට ඉඩ නැත

හමුවීමට අවශ්‍යම බව කියන හෝ කලින් මුදල් ඉල්ලන විකුණුම්කරුවන්ගෙන් ප්‍රවේශම් වන්න. නොපමාව ඔවුන් ගැන අපට පැමිණිලි කරන්න!

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

 • ikman විසින් අදාළ භාණ්ඩය ගෙනවිත් භාරදෙනු ඇත.

 • ඔබ තෘප්තිමත් නම් පමණක් මුදල් ගෙවිය හැක.

ගැටලුවක් තිබෙනවාද?

මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්