Land with house for sale in Hakmana

A.P.A.N.S.වීරසේකර. විසින් විකිණිමට22 නොවැ 10:38 පෙරවරුහක්මන, මාතර

රු 7,500,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


ඉදිවෙමින් පවතින දෙමහල් නිවස හා ඉඩම.(පොල්/දෙල්/කුරුදු/පුවක්/කොස් සහිත)
Perches 300

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
ගම්හේවාගොඩ.දෙනගම.හක්ම.
කාමර:
6
නානකාමර:
2
ප්‍රමාණය:
2,600.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
300.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0718913380
 • 0712496551

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්