ලැප් ටොප් i 5

Gayan Pradeep විසින් අවශ්‍යව ඇත22 නොවැ 10:58 පවරත්නපුර, රත්නපුර


ඩෙල් ලැප් එකක් සොයන්නේ... I 5 30000 විතර


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776064649

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න