ලෑලි...

Sell Fast | Horana | Star Ad Creation සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට27 සැප් 10:21 පෙරවරුකුරුවිට, රත්නපුර

රු 50

ගිවිස ගත හැකි මිල


නූල් 7 සහ අඟලයි නූල් 1 අඩි 3 ට වඩා පළල රබර් ලෑලි වර්ග අඩි 20,000 පමණ විකිණීමට ඇත. වැඩිම ඉල්ලුමට සපයනු ලැබේ. ( රඹුටන්, රබර්, ඇට්ටෝනියා, මැහෝගනී, ලුණුමිදෙල්ල) ලෑලි ද, 3 x 4 ලී ද, අවශ්‍ය පරිදි ඕනෑම තරම් ප්‍රමාණයක් ලබා දිය හැකිය. දේවින්දි එන්ට්‍රපයිසස්, පැරඩයිස්, කුරුවිට.


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0725441579
 • 0452264360

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Sell Fast | Horana | Star Ad Creation

Authorized ikman.lk agent in Horana


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න