කුරුදු දර

prageeth madushanka විසින් විකිණිමට 7 ඔක් 3:22 පවගාල්ල, ගාල්ල

රු 20,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


කුරුදු දර විකිනීමට ඇත.මිල ගණන පැමිණ පරීක්ෂා කර බලා තීරණය කළ හැක.
දර තොගයක මිල රු 20000
(ආසන්න වශයෙන් කෝටු 7000 ක් පමණ ඇත


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0772465217

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්