කුලියට දීම සඳහා Ambathenna

lakshan විසින් කුලියට 1 ඔක් 8:17 පෙරවරුඅකුරණ, නුවර

රු 10,000 මසකට

ගිවිස ගත හැකි


A9 මාර්ගයේ සිට මිටර් 75 ඇතුළත,තෙමහල් නිවසක කොටසක් කුලියට


ලිපිනය:
2/3,Kudugala,Ambathenna
කාමර:
2
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
510.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
45.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0817900416
 • 0778243433

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න