කුලියාපිටිය නගරයේන් නිවසක් සමග ඉඩමක්

Rathnayaka Lands Sale සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 5 සැප් 12:52 පවකුලියාපිටිය, කුරුණෑගල

රු 2,100,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


කුලියාපිටිය කුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයට 500m දුරින් වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිනේ ..

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


කාමර:
2
නානකාමර:
1
ප්‍රමාණය:
600.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
60.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0723604331
 • 0712733396
 • 0710313484

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Rathnayaka Lands Sale

Property Services


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Rathnayaka Lands Sale වෙතින් තවත් දැන්වීම්