කුලියාපිටිය නගරාසන්න නිවසක් මිලදී ගැනීමට

Chaminda Pradeep විසින් අවශ්‍යව ඇත 2 දෙසැ 4:00 පෙරවරුකුලියාපිටිය, කුරුණෑගල


ප්රධාන මාර්ග යාබද කුලියාපිටිය සීමාව


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776261084
 • 0765710586

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්