කුලී නිවසක් වහාම අවශ්‍යයි

Owner විසින් කුළියට ගැනිමට අවශ්‍යය26 නොවැ 12:02 පෙරවරුපාදුක්ක, කොළඹ


පාදුක්ක සිට මාවතගම, පිටුම්පේ, අරුක්වත්ත, උඩුමුල්ල, වටරැක ප්‍රදේශ අතරතුරින් නිදහස්, ජල විදුලිය සහිත දෙදෙනෙකු සෑහෙන පරිදි කුලී නිවසක් වහාම අවශ්‍යයි. නාන කාමරයක් තිබේනම් වඩාත් සුදුසුයි. වැදගත් අයිතිකරුවන් පමනක් දැනුම් දෙන්න. (5,000 සිට 8,000)


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0717343890
 • 0766543607

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න