කෘෂි කර්මාන්තය

krishanthi nisansala විසින් විකිණිමට20 සැප් 3:58 පවඅම්බලන්තොට, හම්බන්තොට

රු 650

වගා කිරීම සත්ව පාලනය හා මල් වගාවන් තුලින් ජය ලබන්න.හිස් ඉඩමක හෝ ගෙවත්තේ වගා කටයුතු අරබන්න.ස්වයං රැකියාවක් ලෙස හෝ ස්ථිර ආදායම් මාර්ගය වගා කටයුතු ඇරබීමට අවශ්‍ය සියලුම දැනුම .පොත් ලෙස හෝ pdf ආකාරයෙන් ලබා ගත හැක.වගා කටයුතු සදහාම විසේශයෙන් සකස් කර ඇත.ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වගාවක් සම්බන්දව පොත් ලබා ගත හැක.පොත රු 650/= pdf ආකාරයෙන් මිලදී ගැනීමේදී රු 500/=

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0765690265

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න