කෘමි මර්දන උපකරනය.

www.lankateleshopping.com විසින් විකිණිමට11 ඔක් 7:50 පවමහරගම, කොළඹ

රු 649

ගිවිස ගත හැකි මිල


Description
attracts Mosquito to electrically charged light
destroying them quickly and hygienically!
Non Toxic--No Chemicals!
Low power consumption!
Easy to clean
දුම් රසායනික ද්‍රව්‍ය නොමැති නිසා කිරි කැටි කුඩා දරුවන් ට ඉතාම සුදුසුයි.
වෙනත් ප්‍රසිද්ධ අයතන වල ඉතා ඉහල මිල ගනන් යටතේ
ව්කුනනු ලබයි
නිවසටම ගෙන්වා ගැනිමට අමතන්න lankateleshopping වෙතත් පමනකි .....


අන්දම:
අලුත්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0750527905
 • 0773532610

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න