කොට්ටාවෙන් අලුත් ඉඩමක්

Arjuna Asantha විසින් විකිණිමට 2 දෙසැ 11:09 පෙරවරුකොට්ටාව, කොළඹ

රු 6,800,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


කොට්ටාව හංදියට 800m. කොට්ටාව, හෝමාගම රෝහල පාරට මුහුණලා පිහිටඇත. හායිලේවල් පාරට 400m. අතුරුගිරිය පාරට 100m. පර්චස් 8.4 යි. පර්චස් 1 ක් '' ලක්ෂ 8.50''


ලිපිනය:
කොට්ටාව
ඉඩම් වර්ගය:
ව්‍යාපාරික, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
8.4 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0756916482

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්