කොමියුනිකේෂන් උපකරණ

nalindu විසින් විකිණිමට 8 නොවැ 10:59 පවකොට්ටාව, කොළඹ

රු 16,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


කොමියුනිකේෂන් එකක් සදහා භාවිත කළ හැකි ඉතා අනර්ග තත්ත්වයේ ඇති කැනන් පැක්ස් මැෂිමක් වහාම විකිණීමට ඇත.


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0718282389

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න