කොළඹ නිදන කාමර දෙකක් අවශ්‍යයි

Sunil Priyantha විසින් කුළියට ගැනිමට අවශ්‍යය25 නොවැ 3:30 පවකොළඹ 1, කොළඹ


කොළඹ ලේක්හවුස් එකට පැය බාගයකින් ලඟාවිය හැකි අවම දුරකින්


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776049870

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්