කොළඹ. දෙහිවල ඉඩමක් විකිනිමට ඇත

චාමිකා ලක්මාලි විසින් විකිණිමට 7 ඔක් 1:05 පවදෙහිවල, කොළඹ

රු 13,500,000

කොළඹ. දෙහිවල ඉඩම විකිනිමට ඇත බොකර්වරැ අනවෂයයි සුමෙිධ අමතන්න


ලිපිනය:
111/21එ. කඩවතපාර. නැදිමාල. දෙහිවල.
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
9.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776204442
 • 0723448249

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්