කොළඹ අවටින් නිවසක් කුලියට දීමට ඇත

ඉමන්කා දිල්ෂානි විසින් කුලියට11 සැප් 12:19 පවකෝට්ටේ, කොළඹ

රු 20,000 මසකට

ගිවිස ගත හැකි


මහල් දෙකක් සහිත නිවසක. පහත මහලය ඉතා කඩිනමින් කුලියට දීමට ඇත.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
ජයවීර මාවත, ඇතුල් කෝට්ටේ.
කාමර:
2
නානකාමර:
2
ප්‍රමාණය:
900.0 වර්ග අඩි
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
7.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0713556611

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්