කොච්චි මිරිස්

gihan sampath විසින් විකිණිමට29 ඔක් 10:45 පෙරවරුපාදුක්ක, කොළඹ

රු 400

ගිවිස ගත හැකි මිල


වඩෙි සෑදීමට සුදුසු අඵුත් නැවුම් කොච්චි මිරිස් තොග වශයෙන් විකිනීමට තිබේ


ආහාර වර්ගය:
එළවලු
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0782509180

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න