කන්ටේනර් රථ සහායක

VDR Company සාමාජිකයා විසින් පළකර ඇත 3 ඔක් 8:30 පවකුරුණෑගල, කුරුණෑගල

# තනතුර : කන්ටේනර් රථ සහායක
=========

~ නොමිලේ පුහුණුව

### අප සුප්‍රසිද්ධ කන්ටේනර් සමාගමට අඩි 20/40 රෙනොල්ඩ් අලුත්ම රථ 25ක් සදහා වයස 18-35 අතර සහයකයින් වහාම අවශ්‍යය වී අැත.

# ප්‍රතිලාභ :

වැටුප 40000/- වැඩි
අධ්යා පන සුදුසුකම් අවශ්යැය නැත
අාහාර නවාතැන් සැපෙය්
මාස 6න් පසු දක්ෂතාවය මත රියදුරු වීෙම් හැකියාව

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


වැටුප:
රු 40,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
ගමනාගමනය
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0757422422

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
VDR Company

Jobs for you


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න