කණ්ඩයම් පන්ති

Gihan විසින් විකිණිමට20 සැප් 12:55 පවනිට්ටඹුව, ගම්පහ

රු 4,000

සින්හල ඉතිහසය හා ඉන්ග්‍රීසි
විෂයන් සදහා කණ්ඩයම් පන්ති

ඔබට අවශ්‍ය විෂය කොටස් පමණක් උවද කළ හැකිය. ඔබ කැමති අයුරින් ඔබගේ දරුවාට උගන්වන්න.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


අමතර ඉගැන්වීම් වර්ග:
පුද්ගලික ටියුශන් පන්ති
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0728633585

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න