කම්කරු - ශ්‍රී ලංකා

M.B.J.N.Fernando විසින් පළකර ඇත27 ඔක් 2:51 පවගම්පහ, ගම්පහ

# රැකියා තනතුර : කම්කරු - ශ්‍රී ලංකා
=======================

ගම්පහ ජා ඈල මර්ගයෙ පිහිටි ඉදිකිරීම් කර්මන්තශාලාවක් සදහා කම්කරු,ඈබර්තු ඈත,සිත්ගන්නා සුලු වෑටුප්,නවාතෑන් පහසුකම් නොමිලේ,

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


වැටුප:
රු 1,500 දිනකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
සාමාන්‍ය කුලී වැඩ
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවිය:
www.epcihomes.lk
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0777689769

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්