කලු එකෝඩියන්

Sajeewa Lakmal විසින් විකිණිමට20 ඔක් 10:25 පෙරවරුමාරවිල, පුත්තලම

රු 23,000

48 බේස් වර්ගයේ කලු එකෝඩියන් එකක් විකිණීීමට තිබේ. පෙට්ටිය සමග ඉතා ඉක්මණින් විකිණීීමට....


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
උපකරණ වර්ගය:
ශුෂිර භාන්ඞ
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777647495

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න