කිරිල්ලවලින් ඉඩමක්

Susantha Property සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට31 අගෝ 6:48 පවකඩවත, ගම්පහ

රු 325,000

කඩවත කිරිල්ලවල සුහද මාවතේ පර්චස් 25ක තැනිතලා ඉඩම.නුවර පාරට මීටර් 400යි.පර්චස් එකක් ලක්ෂ 3.25යි

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
කඩවත,කිරිල්ලවල,සුහද මාවත
ඉඩම් වර්ගය:
වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
25.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0776091252

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Susantha Property

Property Solutions


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න