කිරිබත්ගොඩින් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

hashen විසින් විකිණිමට 6 සැප් 1:41 පවකිරිබත්ගොඩ, ගම්පහ

රු 2,100,000

කිරිබත්ගොඩ නගරයේ සිට 2km දුරින් පමුනුවිල පල්ලිය අසල පර්චස් 7ක ඉඩමක් විකිනීමට ඇත.පර්චස1 ලක්ෂ 3ක් වනඅතර මුලු ඉඩමම ලක්ෂ 21 වනඅතර ඉඩමට ඇතුල්වීමට අඩි 8ක පාරක් ඇත.

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ලිපිනය:
නො: 90 පමුනුවිල ගෝනවල
ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
7.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0717355158

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්