කිරි හරකුන් දෙදෙනෙක් විකිනීමට ඇත.

sampath විසින් විකිණිමට18 නොවැ 11:48 පෙරවරුගම්පහ, ගම්පහ

රු 220,000

නිර්රාවි වර්ගයට අයත් ගැහැනු සතෙක් සහ මූරා වර්ගයට අයත් පිරිමි සතෙක් විකිනීමට ඇත .


සත්ව වර්ගය:
ගොවිපොළක සතුන්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0716497671

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න