කඩවත ඉබුල්ගොඩ පදිංචියට

Omeero Lands සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට24 නොවැ 2:39 පවගම්පහ, ගම්පහ

රු 1,562,500

ගිවිස ගත හැකි මිල


කඩවත ඉබුල්ගොඩ නුවර පාරට 1.5km දුරින් නව නුවර පාරට 500m දුරින් පදිංචියට සියලුම නාගරික පහසුකම් සමඟ සුපිරි බිම් කොටස් 3ක් වසයෙන් p:1- 125000/= සිට බැංකු ණය අපි විසින් සකස් කරදෙ විදුලිය නළ ජලය ලින් ජලයද සමඟ එකවර ගෙවන විට වට්ටම් සුපිරි වෙළඳසැල් සියලුම බැංකු සුපිරි පාසල් ඉතාම ළඟින්


ලිපිනය:
kadawatha ඉඹුල්ගොඩ
ඉඩම් වර්ගය:
කෘෂිකර්මය, නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.5 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0777209899

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Omeero Lands

Lands for Your Requirements


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Omeero Lands වෙතින් තවත් දැන්වීම්