කඩුවෙලට නුදුරින් ඉඩමක් විකිණීමට

Udeni විසින් විකිණිමට 6 ඔක් 3:58 පවකඩුවෙල, කොළඹ

රු 5,000,000

ගිවිස ගත හැකි මිල


කඩුවෙල නුවර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා පිහිටි "විහාර මාවතේ" මීටර් 400 පමණ නුදුරින් පිහිටි පර්චස් 10 ක ඉඩම විකිණීමට ඇත. (පර්චසයක් රු.500000)

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


ඉඩම් වර්ගය:
නේවාසික
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
10.0 පර්චස්
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0710546967
 • 0779840427

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්