කඩ කාමරය කුලියට දීම මාළඹේ

N.w.naotuna විසින් කුලියට 7 ඔක් 10:09 පෙරවරුමාලබේ, කොළඹ

රු 11,000 මසකට

ගිවිසගත හැකි මිල


මාලඹේ පොල ඉදිරිපිට සාප්පු සංකිර්ණයේ පලමු මහලේ වර්ග අඩි 100 ක කඩ කාමරයක් කුලියට දීමට තිබේ.


දේපළ වර්ගය:
සාප්පුව
ලිපිනය:
නො.16 නව වෙළඳ සංකීර්ණය,පළවන මහල,මාළඹේ
ප්‍රමාණය:
100 වර්ග අඩි
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0718000064

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

සමාන දැන්විම්