කඩ කාමර කුලියට මීද්දේණීය

K.R.Anuranga විසින් කුලියට23 සැප් 10:16 පෙරවරුඇඹිලිපිටිය, රත්නපුර

රු 15,000 මසකට

මීද්දේණීය නගරයට 50m පොදු වෙළඳ පොලට අාසන්නයේ පිහිටා අැත

දෘෂ්‍ය වෙළඳ ප්‍රවර්ධකයන් හා සම්බන්ධ වීමට මා කැමති නැත.


දේපළ වර්ගය:
ගොඩනැගිල්ල
ලිපිනය:
Liyanage stores,belitta road,middeniya
ප්‍රමාණය:
1,500 වර්ග අඩි
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0714769613

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න