කාර් ඵකක් අවශ්‍යයි

Manjula විසින් අවශ්‍යව ඇත 4 නොවැ 3:35 පවදඹුල්ල, මාතලේ


නිශාන් හෝ ටොයෝටා කාර් ඵකක් අවශ්ය.ලක්ෂ 7 හෝ ඊට අඞුවෙන් හොඳ තත්ත්වයේ තිබිය යුතුයි


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712970904
 • 0702330262

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න