කාපටි ගොතන පටි විකිනිමට ඇත

thusitha. විසින් විකිණිමට29 අගෝ 1:52 පවමිනුවන්ගොඩ, ගම්පහ

රු 50

ගිවිස ගත හැකි මිල


කපටි ගෙතිමට ගන්නා පටි හා කොටිටා සැදිමට ගන්නා රෙදි කැලි සහ පුලුන් kg ගානට විකිනිමට ඇත


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0712841859

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න