කෑෂ් රෙජිෂ්ටරයක්

Sanath Gamini විසින් විකිණිමට30 ඔක් 8:50 පෙරවරුකතරගම, මොණරාගල

රු 25,000

ද්විත්ව බිල් සහිත දත්තයන් ගබඩාකල හැකි ෂාර්ප් වර්ගයේ කෑෂ් රෙජිෂ්ටරයකි


අන්දම:
අලුත්
භාණ්ඩ වර්ගය:
මෘදුකාංග
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0775868102

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න