කෑම මේසයක්

එච්.ඒ.විමලසේන විසින් විකිණිමට30 ඔක් 1:03 පෙරවරුනාවල, කොළඹ

රු 18,000

ගිවිසගත හැකි මිල


භාවිතා කරන ලද තේක්ක කෑම මේසයක් විකිණීමට ඇත 7.5"x3.5"


අන්දම:
පාවිච්චි කරනලද
ගෘහ භාණ්ඩ වර්ග:
මේස / පුටු
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0112806481

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න