කාඩ් මාර්ක් කරන්නන්

Private Poster තහවුරු කළ විසින් පළකර ඇත10 නොවැ 10:18 පෙරවරුහෝමාගම, කොළඹ

සෝබෝන් අධ්‍යාපනික ආයතනයේ පහත පුරක්පඩු ඇත.

# තනතුර - කාඩ් මාර්ක් කරන්නන්
=======================

# ප්‍රතිලාභ :

සිත් ඇදගන්නා සුළු වැටුප්

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

විමසන්න - ජයකොඩි සර්


වැටුප:
රු 15,000 මසකට (ගිවිස ගත හැක)
කර්මාන්ත:
කාර්යාලීය පරිපාලන, ලේකම් සහ පිළිගැනීමේ නිළධාරී
රැකියා වර්ගය:
පූර්ණ කාලීන
මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

මෙම රැකියාව සදහා ඉල්ලුම් කරන්න

  • 0777413300

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

  • හැකියාවක් තිබේ නම් සේවායෝජකයාව ගවේශණය කරන්න
  • සේවායෝජකයා පෞද්ගලිකව හමුවන තුරු කිසිදු පුද්ගලික තොරතුරක් නොදෙන්න

බලන්න

ගාස්තුවක් ගෙවා රැකියාවක් පොරොන්දු විම

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න