කාබනික DRAGON-FRUIT වගාව

Green Agro Farm-Kandy සාමාජිකයා විසින් විකිණිමට 7 නොවැ 5:09 පවපුත්තලම්, පුත්තලම

රු 270

සරු ආදායමක් සදහා කාබනික වගාව

කෘෂි කර්මාන්තය හෝ කෘෂි භෝග වගාව තුලින් ඉහල ආදායමක් ඉපයීමට අදහස් කරන ඔබට යොමුවිය හැකි වර්ථමානයේ සාර්ථකම හා
ඉහලම ඉල්ලුමක් පවතින වගා ක්‍රමවේදයකි.
කාබනික ක්‍රමවේදයාන්ට අනුකුලව සාර්ථකව වගාකළහැකි පලතුරු භෝග අතුරින් වඩාත් සාර්ථක භෝගයක් වන ඩ්‍රගන් - ෆ්රූට් වගා ව්‍යපෘති සමගින් දැන් ඔබටද එක් විය හැකිය.
වසරක් වැනි කෙටි කාලයක් තුලදී පළමු අස්වැන්න තුලින් ඉහල අදායමක් ඔබට ලබා ගත හැකි අතර මුලික වියදමද පියවා ගත හැකි වේ.
පලදාව හා ආදායම වර්ෂයෙන් වර්ෂය වැඩි වන අතර වසර 25ක් දක්වා වගාවෙන් පලදාව ලැබිය හැක.


මේ දැන්වීම වාර්ථා කරන්න

අප අමතන්න

 • 0813122962
 • 0702020209

 

ආරක්ෂිතව සිටින්න!

 • විකුණුම්කරුව සෑම විටක පෞද්ගලිකව හමුවන්න
 • ඔබ මිලදි ගන්නා දේ දකින තුරු කිසිදු ගෙවිමක් සිදු නොකරන්න
 • ඔබ නොදන්නා කිසිවෙකුටත් මුදල් නොයවන්න

බලන්න

 • අසාමාන්‍ය මිල
  -අමතර ගෙවීම
  අත්තිකාරම් මුදලක් අවශ්‍ය කෙරේ
  -පෞදුගලික තොරතුරු අවශ්‍ය කෙරේ

ආරක්ෂිතව සිටිම සදහා වැඩිදුරටත්

සාමාජිකයාගේ පිටුවට යන්න
Green Agro Farm-Kandy

Green Agro Farm - Gannoruwa,Kandy


මෙම දැන්විම බෙදා ගන්න

Green Agro Farm-Kandy වෙතින් තවත් දැන්වීම්